No: 1 Tarih: 01/01/2020
Konu:Meslek mensuplarınca (SM, SMMM ve YMM) 2020 yılında uygulanacak olan asgari ücret tarifesi yayınlandı.
Özet31 Aralık 2019 tarihli 4. mükerrer Resmî Gazete’de “2020 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi” yayınlanmıştır.Söz konusu tarife sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.


31 Aralık 2019 tarihli 4. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan “2020 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi”nde, meslek mensuplarınca 2020 yılında uygulanacak olan asgari ücretler yer almaktadır.

Tarifenin, Yeminli Mali Müşavirlerce 2020 yılında uygulanacak olan, yıllık kurumlar vergisi beyanname tasdik ücretinin hesaplanmasına ilişkin bölümü aşağıda dikkatinize sunulmuştur. Ancak söz konusu tarife kapsamında asgari ücret hesaplaması yapılırken, tarifede yer alan “Notlar” kısmındaki açıklamaların da dikkate alınması gerektiği unutulmamalıdır.

Yıllık kurumlar vergisi beyanname tasdiki:

i- Net satışları 39.576.732 TL’ye kadar olanlarda

% 02

ii- Sonraki 39.576.732 TL için

% 01.5

iii- Sonraki 71.954.192 TL için

% 01

iv- Sonraki 107.931.289 TL için

% 005

v- Sonraki 107.931.289 TL için

% 001

vi- 366.970.234 TL’yi aşan kısım için

% 0005

Bu suretle hesaplanacak ücret 25.910 TL’den az olamaz. İnşaat ve sanayi işletmelerinde bu rakamlar %20 artırılarak uygulanmaktadır.

error: : İçerik Korumalıdır !!
×