No: 26
Tarih: 14/02/2020

Konu:Kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetler KDV tevkifatı kapsamına alındı.

Özet: 14 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 30 seri numaralı Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliği’ne; “Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde Tevkifat Uygulaması” başlıklı bölüm eklenmiştir.
6428 sayılı Kanun kapsamında, kamu özel iş birliği modeliyle yaptırılan sağlık tesislerine yönelik işletme döneminde alınan hizmetlere uygulanacak tevkifat oranları ile tevkifat uygulamasından doğan iade taleplerinde, bu hizmetlere, Tebliğ’de yer alan tabloda karşılık gelen işlem türleri dikkate alınacaktır.

Tebliğ’in tevkifata ilişkin hükümleri 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

14 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 30 seri numaralı Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliği’ne; “Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde Tevkifat Uygulaması” başlıklı bölüm eklenmiştir.

6428 sayılı Kanun kapsamında kamu özel iş birliği modeliyle yaptırılan sağlık tesislerine yönelik işletme döneminde alınan hizmetlere uygulanacak tevkifat oranları ile tevkifat uygulamasından doğan iade taleplerinde, bu hizmetlere aşağıda yer alan tabloda karşılık gelen işlem türleri dikkate alınacaktır.

Diğer taraftan, sağlık tesislerine yönelik sunulan hizmetleri bilfiil ifa etmeyen alt yükleniciler tarafından düzenlenecek faturalarda (yapım işleri hariç) tevkifat uygulanmayacaktır. Ancak, yüklenici firma tarafından alt yükleniciler aracılığıyla temin edilen ve Sağlık Bakanlığına sunulan hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından (5/10) oranında [yapım işlerinde (3/10) oranında] KDV tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Söz konusu hizmetlerin, alt yüklenicilerden temin edilmeksizin doğrudan yüklenici firma tarafından Sağlık Bakanlığına sunulması halinde, aşağıdaki tabloda bu hizmetlere karşılık gelen işlem türleri dikkate alınarak (işlem türü sütununda işlem türü belirlenmeyenler için 5/10 oranında) tevkifat uygulanacaktır.

30 seri numaralı KDV Tebliği’nin tevkifata ilişkin hükümleri 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

error: : İçerik Korumalıdır !!
×