No: 10
Tarih: 10/01/2020

Konu:Bazı mükelleflere “Nihai Tüketici” açıklamasıyla e-Arşiv fatura düzenleme imkânı getirildi.

Özet: 10 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 515 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı bulunan ve;
– 483 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’nin 6. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayarak ÖKC kullanımından muafiyeti bulunan mükellefler ile

– 507 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’nde belirtilen Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflere,

vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Faturanın “müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde “Nihai Tüketici” açıklamasına yer verilerek düzenlenme imkanı getirilmiştir

19 Ekim 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik daha önce yayımlanmış olan tüm tebliğler tek bir tebliğde toplanmıştı.
10 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 515 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı bulunan;

483 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’nin 6. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayarak ÖKC kullanımından muafiyeti bulunan mükellefler ile
507 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’nde belirtilen Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflere,
vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Faturanın “müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde “Nihai Tüketici” açıklamasına yer verilerek düzenlenme imkanı getirilmiştir.

Bu şekilde düzenlenen e-Arşiv Faturalar perakende satış fişi veya ÖKC fişi olarak kabul edilecektir. Bu belgelerin düzenlenmesinde uyulacak usul ve esaslar ile şekli, formatı, içeriği ve uygulamaya yönelik diğer hususlar ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzlarla belirlenecektir. Tebliğ, yayım tarihinde (10 Ocak 2020) yürürlüğe girmiştir.

error: : İçerik Korumalıdır !!
×