No: 4
Tarih: 02/01/2020

Konu:Mobilya ve toptan yumurta teslimleri ile su ürünleri toptan satış yerlerine yapılan balık teslimlerinde KDV oranları düşürüldü.

Özet: 2 Ocak 2020 tarihli mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

– Tavuk yumurtasının toptan teslimlerinde KDV oranı %1,

– Toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların bunlar tarafından gerçek usule tabi KDV mükelleflerine tesliminde KDV oranı %1,

– İlgili Karar’ın ekindeki tabloda GTİP numaraları ve tanımları belirtilen malların (mobilya) KDV oranları %8,

olarak belirlenmiştir.

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1. maddesinde; Karar’a ekli (I) sayılı listedeki teslim ve hizmetlerin %1 oranında, (II) sayılı listedeki teslim ve hizmetlerin ise %8 oranında KDV’ye olduğu, bu listelerde yer almayan diğer mal ve hizmetlerin ise genel oranda (%18) KDV’ye tabi olduğuna yönelik düzenleme yer almaktadır.

2 Ocak 2020 tarihli mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aşağıda yer verilen malların tesliminde KDV oranları yeniden belirlenmiştir.

1. Tavuk yumurtası teslimlerinde KDV oranı

1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV Kanunu’na ekli (1) sayılı listenin 3. sırasının sonuna “tavuk yumurtası” ibaresi eklenmiştir. Buna göre 2 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tavuk yumurtasının toptan teslimlerinde %1 oranında KDV hesaplanacaktır. Perakende teslimlerde ise bu oran %8 olarak uygulanmaya devam etmektedir.

2. Toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından KDV mükelleflerine yapılan balık teslimlerinde KDV oranı

KDV Kanunu’na ekli (1) sayılı listenin 6. sırası uyarınca, ilgili mevzuata göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri %1 oranında KDV’ye tabidir.

1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu sıraya; toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların bunlar tarafından gerçek usule tabi KDV mükelleflerine teslimi eklenmiştir. Buna göre 2 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere balıkların belirtilen aşamalardaki teslimlerinde KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır. 3. Mobilya teslimlerinde KDV oranı

1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aşağıdaki listede GTİP numaraları ve tanımları yer alan malların (mobilya) KDV oranları, 2 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %8 olarak belirlenmiştir.

error: : İçerik Korumalıdır !!
×