No: 16
Tarih: 27/01/2020

Konu:2020 yılında uygulanacak yurt dışı gündelik tutarlarını belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Özet: 25 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanacak olan yurt dışı gündelik tutarları belirlenmiştir.
Buna göre brüt aylık tutarı 3.673,82 TL’den fazla olan çalışanlar için geçerli olmak üzere, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarları sirkülerimiz ekindeki tabloda dikkatinize sunulmaktadır.

Ayrıca yurt dışı harcırah uygulamasında aşağıdaki hususlara da dikkat edilmesi gerekmektedir:

– Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurt dışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.

– Yurt dışı seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için sirkülerimiz ekindeki tabloda gösterilen tutarlar %50 fazlasıyla ödenebilir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun “Gider Karşılıklarında” başlıklı 24. maddesinin 1 numaralı fıkrasının 2. bendi uyarınca; Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memuruna ve hizmet erbabına verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile gündelikler gelir vergisinden istisnadır. Bu gündelikler yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilmektedir. Ancak gündelikler aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa aradaki farkın ücret olarak vergiye tabi tutulması gerekmektedir.

Bu hüküm kapsamında yurt dışı harcırah uygulamasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi yerinde olacaktır:

a. Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurt dışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.

b. Yurt dışı seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için tabloda gösterilen tutarlar %50 fazlasıyla ödenebilir.

c. Yurt dışındaki seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yatacak yer temini için fatura karşılığı ödenen tutarın, artırımlı olarak hesaplanan gündelik tutarının %40’ını aşması halinde, aşan kısmın %70’i ayrıca ödenebilir. Ancak ilave olarak ödenecek tutar, yukarıdaki açıklamalar kapsamında ekli tablodaki turtalara göre hesaplanan gündeliklerin %100’ünden fazla olamaz.

Harcırah Kanunu’nun 34. maddesi hükümlerine dayanarak çıkarılan ve 25 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Harcırah Kanunu’na tabi çalışanlar açısından 2020 yılı başından itibaren geçerli olacak yurt dışı gündelik tutarlarını açıklamıştır.

Yukarıdaki Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen tutarlar ile 6 Ocak 2020 tarih ve 009 numaralı sirkülerimizde yer verilen tutarlar arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Bu nedenle brüt aylık tutarı 3.673,82 TL’den fazla olan çalışanlar için geçerli olmak üzere, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarları hatırlatma amacıyla aşağıdaki tabloda dikkatinize sunulmuştur:

error: : İçerik Korumalıdır !!
×