No: 17
Tarih: 27/01/2020

Konu:Plastik poşetlere ilişkin geri kazanım katılım payı 2020 başından geçerli olmak üzere 18 kuruşa yükseltildi.

Özet: 25 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanacak olan geri kazanım katılım payı tutarları belirlenmiştir.
Karar’la, listede yer alan ürünlerden sadece plastik poşetlere (plastik alışveriş torbaları) ilişkin geri kazanım katılım payında bir artış yapıldığı görülmektedir. 2019 yılında uygulanana tutar plastik poşet başına 15 kuruş iken bu tutar 2063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren poşet başına 18 kuruşa yükseltilmiştir. Bunun dışındaki diğer ürünlerin geri kazanım katılım payı tutarlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Hatırlanacağı üzere 10 Aralık 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7153 sayılı “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 8. maddesiyle, 2872 sayılı Çevre Kanunu’na “Geri kazanım katılım payı” başlıklı ek 11’inci madde eklenmişti.

Bu madde kapsamında özetle, yurt içinde piyasaya arz edilen bazı ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan geri kazanım katılım payı tahsil edilmesi öngörülmektedir. Hangi ürünlerin kapsama girdiği ve ödenmesi gereken geri kazanım katılım payı tutarları ilk olarak Kanun’a ekli listeyle belirlenmişti.

25 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile geri kazanım katılım payı tutarları 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Karar’la; Çevre Kanunu ekindeki listede yer alan ürünlerden sadece plastik poşetlere (plastik alışveriş torbaları) ilişkin geri kazanım katılım payı tutarında bir artış yapıldığı görülmektedir. 2019 yılında uygulanan tutar plastik poşet başına 15 kuruş iken bu tutar 2063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren poşet başına 18 kuruşa yükseltilmiştir. Bunun dışındaki diğer ürünlerin geri kazanım katılım payı tutarlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

2063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarlarının yer aldığı liste sirkülerimiz ekindeki dikkatinize sunulmaktadır.

error: : İçerik Korumalıdır !!
×