No: 23
Tarih: 10/02/2020

Konu:“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulaması, Bursa, Eskişehir ve Konya dışındaki iller için 1 Mart 2020’ye ertelendi.

Özet: “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulaması; Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1 Haziran 2017 tarihinde, Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler içinse 1 Ocak 2018’de başlamıştı.
9 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ve 7 sıra numaralı Tebliğ ile 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulama kapsamına Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) dahil edilmiş, diğer iller için ise uygulama başlangıç tarihi 1 Mart 2020 olarak açıklanmıştır.

Hatırlanacağı üzere, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/a maddesi kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından SGK’ya verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” adı altında tek bir beyanname verilmesine ilişkin usul ve esaslar 18 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sıra numaralı “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği” ile belirlenmişti.

Birleştirilmiş beyannamelere ilişkin zorunluluk Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için 1 Haziran 2017, Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler içinse 1 Ocak 2018 tarihinde başlamıştı.

9 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7 sıra numaralı Tebliğ’de Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için söz konusu uygulamanın 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren başladığı belirtilmiştir. Tebliğ uyarınca yukarıdakiler dışındaki mükellefler/işverenler için uygulamanın başlangıcı ise 1 Mart 2020 olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda; İstanbul gibi uygulaması ertelenen illerdeki mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat SGK bildirimlerini eskisi gibi e-bildirge sistemi üzerinden takip eden ayın 23’üne kadar vermeleri, yeni kapsama alınan üç ildeki mükelleflerin ise ocak ayından başlayarak beyannamelerini GİB sistemi üzerinden ertesi ayın 26’sına kadar yeni sisteme göre yüklemeleri gerekmektedir.

error: : İçerik Korumalıdır !!
×