No: 18
Tarih: 29/01/2020

Konu:Motorinde litre başına alınan ÖTV tutarı yeniden belirlendi.

Özet: 29 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2081 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 GTİP numaralı malların (motorin) ÖTV tutarları litre başına 1,9059 TL olarak belirlenmiştir.
Söz konusu Karar yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

29 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2081 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan mallardan sadece motorine ilişkin ÖTV tutarı aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

GTİP No Mal ismi Vergi Tutarı (TL) Birimi

2710.19.43.00.11 (Gaz oiller) 1,9059 Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,001’i geçmeyenler)

Motorin

2710.20.11.00.11 (Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,001’i geçmeyenler) 1,9059 Litre

Motorin

Söz konusu vergi tutarları değişiklik öncesinde litre başına 1,7945 TL olarak uygulanıyordu.

Diğer taraftan 17 Mayıs 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan aynı gün yürürlüğe giren 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Karar ekindeki listede yer alan mallarda (benzin, motorin ve otogaz gibi) uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek artışların ÖTV tutarında indirim yapılması suretiyle karşılanması uygulamasına geçilmişti. Azalış durumunda ise söz konusu malların tabi olduğu ÖTV tutarları yukarıdaki BKK ile belirlenen ÖTV tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanmaktaydı.

2081 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 2. maddesi uyarınca; 2018/11818 sayılı BKK, yukarıdaki mallar bakımından yine yukarıdaki tabloda yer alan ÖTV tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanacaktır.

Söz konusu Karar yayım tarihinde (29 Ocak 2020) yürürlüğe girmiştir.

error: : İçerik Korumalıdır !!
×