No: 7
Tarih: 06/01/2020

Konu:İşlenmiş kıymetli taş ve maden ticareti yapan mükellefler için fatura düzenleme sınırı 2020 yılında 4.200 TL olarak belirlendi.

Özet: 4 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 514 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’yle; kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışları bakımından fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin had, işlemin gerçekleştiği yıla ait olan haddin 3 katı (2020 yılı için 4.200 TL) olarak uygulanacaktır.
Tebliğ, 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

4 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 514 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği’yle; kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışları bakımından fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin sınır, işlemin gerçekleştiği yıla ait olan haddin 3 katı olarak belirlenmiştir.

Buna göre 2020 yılında yukarıda yer verilen mükellefler tarafından fatura düzenleme sınırı 4.200 TL (1.400 * 3) olarak dikkate alınacaktır.

Bu düzenlemenin, söz konusu malların satışını 379, 385 ve 424 sıra numaralı VUK Genel Tebliğlerinde açıklandığı şekilde tevsik etmek zorunda olanların bu kapsamda düzenlemek zorunda oldukları belgelere bir etkisi bulunmamaktadır. Belirtilen Tebliğlerde, bu mükellefler tarafından düzenlenme zorunluluğu getirilen; Kıymetli Maden Alım/Satım Belgeleri ve Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım Belgeleriyle ilgili düzenleme ve açıklamalar yer almaktadır.

Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin bu nitelikte olmayan başka faaliyetlerinin de (beyaz eşya alım-satımı, kafe işletmesi gibi) bulunması, bu Tebliğ düzenlemesinden yararlanılmasına engel teşkil etmemektedir. Ancak bu faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenmesi gereken faturalar bakımından 2020 yılı için 1.400 TL’lik had dikkate alınacaktır.

Tebliğ, 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

error: : İçerik Korumalıdır !!
×