No: 9
Tarih: 06/01/2020

Konu:Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları (01.01.2020-30.06.2020).

Özet: 1 Eylül 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nın 4 ve 7. maddeleri kapsamında 01.01.2020-30.06.2020 döneminde uygulanacak olan memur maaş katsayıları belirlenmiştir.
Aynı dönemde uygulanması gereken gelir vergisinden istisna yurt içi gündelik tutarları ile söz konusu katsayılar kullanılarak hesaplanan yeni gelir dilimlerini gösterir tablo aşağıdadır. (Tablo 1).

Diğer taraftan en son 7 Şubat 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 714 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen yurt dışı gündeliklerin yabancı para cinsinden miktarları da sirkülerimiz ekinde yer almaktadır. (Tablo 2).

Ayrıca yurt dışı harcırah uygulamasında aşağıdaki hususlara da dikkat edilmesi gerekmektedir:

– Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurt dışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.

– Yurt dışı seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için sirkülerimiz ekindeki tabloda gösterilen tutarlar %50 fazlasıyla ödenebilir.

1 Eylül 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile kamu görevlilerinin 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin aylıklarının hesaplanmasında kullanılacak aylık ve taban aylık katsayıları belirlenmiştir. Karar’da 2020 yılının ilk 6 aylık dönemi için artış oranı %4, ikinci 6 aylık dönemi için de %4 olarak öngörülmüştür.

Karar’ın 7. maddesinde ayrıca enflasyon farkı ödemesine ilişkin hüküm bulunmaktadır.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nın yukarıdaki hükümleri kapsamında 01.01.2020-30.06.2020 döneminde uygulanacak aylık katsayısı 0,146061 ve taban aylık katsayısı da 2,28624olarak hesaplanmıştır.

01.01.2020-30.06.2020 döneminde uygulanm

error: : İçerik Korumalıdır !!
×