No: 8
Tarih: 06/01/2020

Konu:Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları (01.01.2020-30.06.2020).

Özet: 01.01.2020-30.06.2020 dönemi için geçerli olan memur maaş katsayıları dikkate alınarak hesaplanan ve aynı dönemde geçerli olan;
– Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 6.730,15 TL,

– Gelir vergisinden istisna aylık çocuk yardımı; 0-6 yaş grubu çocuklar için 73,03 TL ve diğerleri için 36,52 TL’dir.

1 Eylül 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile kamu görevlilerinin 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin aylıklarının hesaplanmasında kullanılacak aylık ve taban aylık katsayıları belirlenmiştir. Karar’da 2020 yılının ilk 6 aylık dönemi için artış oranı %4, ikinci 6 aylık dönemi için de %4 olarak öngörülmüştür.

Toplu sözleşmenin 7. maddesinde enflasyon farkı ödemesine ilişkin hüküm bulunmaktadır. Buna göre 2019 yılı aralık ayı endeksinin (TÜFE), 2019 yılı haziran ayı endeksine (TÜFE) göre 6 aylık değişim oranının, aynı dönem için verilen %5 oranını aşması halinde, katsayıların söz konusu 6 aylık dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın (Ocak 2020) 1’inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar artırılması gerekmektedir.

Toplu sözleşmenin yukarıdaki hükümleri kapsamında 01.01.2020-30.06.2020 döneminde uygulanacak aylık katsayısı 0,146061 ve taban aylık katsayısı da 2,28624 olarak hesaplanmıştır.

Bu katsayılar kullanılarak 01.01.2020-30.06.2020 döneminde;

Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 6.730,15 TL,
Gelir vergisinden istisna aylık çocuk yardımı; 0-6 yaş grubu çocuklar için 73,03 TL ve diğerleri için 36,52 TL,
olarak uygulanacaktır.

error: : İçerik Korumalıdır !!
×