No: 15
Tarih: 24/01/2020

Konu:Borsada rayici olmayan yabancı paraların 31.12.2019 tarihi itibarıyla değerlenmesinde kullanılacak kurlar açıklandı.

Özet: 24 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 516 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla değerlenmesinde dikkate alınması gereken kurlar açıklandı.
Söz konusu değerleme kurlarından en sık kullanılan 3 tanesi aşağıda, tamamı sirkülerimize ekli tabloda dikkatinize sunulmuştur.

1 ABD Doları: 5,9402 TL

1 Euro: 6,6506 TL

1 İngiliz Sterlini: 7,7765 TL.

Bankaların ise vergi uygulamaları bakımından yapacakları değerleme işlemlerinde, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını kullanmaları gerekmektedir.

Vergi Usul Kanunu’nun 280. maddesinde yabancı paraların borsa rayiciyle değerleneceği hükmü yer almaktadır. Maddenin 2. fıkrasında ise yabancı paraların borsada rayici yoksa değerlemede uygulanacak olan kurun Maliye Bakanlığınca tespit olunacağına hükmedilmiştir.

Bu hüküm çerçevesinde, borsada rayici olmayan yabancı paraların Vergi Usul Kanunu uyarınca 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla değerlenmesinde kullanılacak olan kurlar, 24 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 516 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklanmıştır.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların yanında bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların da 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla değerlemesinde, sözü geçen Tebliğ ile açıklanan ve sirkülerimiz ekinde yer verilen kurların kullanılması gerekmektedir.

Yukarıda belirtildiği şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru kullanılacaktır.

Ancak bankaların vergi uygulamaları açısından 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yapacakları değerlemede, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

error: : İçerik Korumalıdır !!
×