Şirketinizin aşağıda sayılan şartlara uygunluğu hakkındaki tereddütleriniz var ise lütfen Alo 189u arayarak detaylı bilgi alınız.

1. Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine kadar

2. Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri İçin verilen sürenin 30.06.2020 tarihine kadar

3. Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğü *30.09.2020 * tarihine kadar

4. Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 31.12.2020 tarihine

Kadar uzatılmasına karar verilmiştir

error: : İçerik Korumalıdır !!
×