Eleştirmiyoruz öneriyoruz,

Son günlerde Vergi uygulamalarında yoğun bir değişiklik yaşıyoruz, bu değişikliklerin bir kısmının alt yapısı maalesef henüz kullanıma müsait değil.

Değiştirilmesi/kaldırılması gereken konular bizce nelerdir ?

 • Yıllık Vergileri 3’er aylık dönemlerde bildirdiğimiz Geçici Vergi sistemi bir takım haksızlıkların önüne geçmek için tasarlanmış olmasını anlamakla birlikte, Şubat ayında hazırlanan 4.Dönem Geçici Vergi kaldırılarak Mart ve Nisan ayında bildirdiğimiz Nihai beyanname ile yılı kapatalım. Sonuç olarak Şubat ayında Geçici Vergi verdiğimiz Gelir vergisi mükellefleri için Mart ayında, Kurumlar Vergisi mükellefleri için de Nisan ayında Yıllık Beyanda bulunuyoruz. Kısa aralıklarla hazırlanan bu vergiler Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler için ilave iş yükü getiriyor.
 • Her ay düzenlenen B Formlarının düzeltmesi hususunda ise cezalar oldukça ağır, İşletmelerin geciken faturalarının kayıtlara alınması zaman zaman bir sonraki ayın ortalarını bulabiliyor, bu nedenle izleyen ayın son gününe kadar verilen Düzeltme Beyanlarında ceza kaldırılmalıdır. Veya tespit edilmemiş mükellef tarafından fark edilmiş yanlışların düzeltilmesinde ceza tamamen kaldırılabilir.
 • E-arşiv ve E Fatura kullanımına geçtiğimiz 2020 yılından itibaren 5.000,00 TL üzeri kesilmesi öngörülen E arşiv faturalardan bu sınırlama kaldırılarak tüm faturalar E-arşiv olarak düzenlenebilir ve B Formları tamamen kaldırılabilir.
 • Ayrıca E-arşiv fatura uygulamasında da bazı teknik eksiklikler bulunuyor, düzenlenen e-arşiv faturalarının iptal edilememesi karışıklığa sebep olmakla birlikte aynı zamanda gün içerisinde ilk olarak 5000,00 TL altında düzenlenecek faturaların kâğıt ortamında düzenleniyor olması sonrasında aynı gün içinde düzenlenecek faturaların 5.000,00 TL’yi geçmesi halinde e-arşiv faturaya dönüştürülmesi süreci de aynı şekilde karışıklık oluşturmaktadır.
 • Fatura kesmek gibi sıkça ve toplumun her kesiminden kişilerin kullandığı yöntemin daha basit ve daha az kurallı olmalıdır.

Birkaç küçük eleştiride “öneride” bulunmak gerekirse;

 • Yapılan değişikliklerle ne amaçlandığı detaylı bir şekilde anlatılmalıdır,
 • Sistem değişikliklere tam olarak hazır olduğunda kullanıma sunulmalıdır, (örneğin; Muhtasar ve Prim Hizmet Bildirgesi tam anlamıyla kargaşa yaşatmaktadır)
 • 01.01.2020 tarihinde kesin olarak başlanacağı duyurulan, hatta bazı meslektaşlarımızın kullanmaya başladığı Muhtasar Prim Bildirgesi 01.03.2020 tarihine ertelendi, bu tarih 01.04.2020 olması gerekmez miydi? Dönemsel olarak değerlendirdiğimizde Ocak-Şubat Mart olarak düzenlenen Muhtasar Beyannamesinin bu karar ile dönemi kapsayacak şekilde ertelenmesi daha doğru olurdu.
 • Değişikliklerin hayata geçirilmesinde tarihler iş yoğunluğu gözetilerek yapılmalıdır,
  • Beyanname ve ödeme tarihleri devlet tarafından belirlenmekte,
  • Yıl geçişlerinde yapılanması gereken işlerin tarihleri devlet tarafından belirlenmekte,
  • Yapılacak değişiklikler bu yoğunluğun olmadığı aylara isabet ederse, sistemi kullanmakta, anlamakta bizler açısından daha sağlıklı olacaktır.
error: : İçerik Korumalıdır !!
×