RESMÎ GAZETEDE YAYINLANDI

27.10.2020 tarih 31287 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile işten çıkarma yasağı süresi 17.11.2020 tarihinden itibaren 2 ay uzatıldı. Uzatılan işten çıkarma yasağına ek olarak nakdi ücret desteği uygulama süresi de 2 ay daha uzatıldı.

Böylelikle, 17 Ocak 2021 tarihine kadar işveren tarafından iş akdi feshedilemeyecek. Ücretsiz izne çıkarılan sigortalıya ödenmekte olan nakdi ücret desteği süresi de 17 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmış olacaktır.

İlgili Resmî Gazete kararının dosyasına erişmek için gerekli bağlantı  https://www.ismmmo.org.tr/dosya/1925/Mevzuat-Dosya/20201027-2.pdf

error: : İçerik Korumalıdır !!
×