İHBAR TAZMİNATI NEDİR?

İhbar tazminatı, iş akdi iş vereni tarafından sonlandırılan kişinin, o iş yerinde ki kıdemi yani o iş yerinde geçirmiş olduğu süreye göre belli bir süre önce sözleşmenin fesh edildiğine dair yazılı bir bilgi ya da bu süreye ait bir ücret ödemesi yapılması durumudur. Bu durum tam tersi durum için de geçerlidir. Yani çalışan kanununda belirtilen sürelerde haber vermeden işin bırakırsa işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalmaktadır.

İhbar tazminatının amacı, hem çalışanı hem de işvereni işi bırakma ya da işten çıkartma gibi durumlarda mağdur olmasını engellemektir.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

İş sözleşmesi iş vereni tarafında sonlandırılan çalışan kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Kıdem tazminatı, deneme süreleri de dahil olmak üzere kişinin o iş yerinde en az bir yıl çalışması ile hak edilir. Kıdem tazminatı için çalışanın kendi rızası dışında çıkarılması, kadın çalışanlar için evlilik halinin gerçekleşmesi, erkek çalışanlarda ise zorunlu askerlik hizmetini gerçekleştirmek için işten ayrılmaları gerekmektedir.

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İhbar tazminatı hesaplaması, işçinin hizmet süresine bakılarak hesaplanır.

Buna göre;

– 6 aydan az çalışanlar için 2 hafta

– 6 ay ile 1,5 yıl arası çalışanlar için 4 hafta

– 1,5 ile 3 yıl arası çalışanlar için 6 hafta

– 3 yıldan fazla çalışanlar için 8 hafta ihbar süresi vardır. Bu süreye karşılık gelen aylık brüt gelir giydirilmiş aylık brüt ücret üzerinden hesaplanır. Gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılır.

Kıdem tazminatı ise, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilir. Hesaplamada işçiye düzenli ödenen tüm ücretlerin brüt tutarı dikkate alınır.

error: : İçerik Korumalıdır !!
×