RESMÎ GAZETEDE YAYINLANDI

27.10.2020 tarih 31287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  kısa çalışma ödeneği süresi 31.10.2020 tarihinden başlamak üzere 2 ay uzatıldı.
30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için  kısa çalışma ödeneğinin süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldı.

İlgili Resmî Gazete kararının dosyasına erişmek için gerekli bağlantı  https://www.ismmmo.org.tr/dosya/1920/Mevzuat-Dosya/20201027-1.pdf

error: : İçerik Korumalıdır !!
×