Ocak

İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar
01/01/2020 10/01/2020 16-31 Aralık 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
02/01/2020 10/01/2020 16-31 Aralık 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/01/2020 15/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 15/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 15/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 15/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 15/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 15/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/01/2020 15/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/01/2020 20/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 20/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 20/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 20/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/01/2020 20/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 20/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 24/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
01/01/2020 24/01/2020 Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
16/01/2020 24/01/2020 1-15 Ocak 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16/01/2020 27/01/2020 1-15 Ocak 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 27/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 27/01/2020 Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 27/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 27/01/2020 Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/01/2020 27/01/2020 Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 27/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 31/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/01/2020 31/01/2020 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi
01/01/2020 31/01/2020 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 16. Taksit Ödemesi
01/01/2020 31/01/2020 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi
01/01/2020 31/01/2020 Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
01/01/2020 31/01/2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/01/2020 31/01/2020 Yıllık Harçların Ödemesi
01/01/2020 31/01/2020 2019 Yılında Kullanılan Defterlerin 2020 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
01/01/2020 31/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 31/01/2020 Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 31/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 31/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

Şubat

İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar
01/02/2020 20/02/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2020 10/02/2020 16-31 Ocak 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2020 20/02/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2020 24/02/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
01/02/2020 17/02/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2020 17/02/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2020 17/02/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/02/2020 26/02/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2020 17/02/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2020 26/02/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/02/2020 17/02/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2020 26/02/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2020 17/02/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/02/2020 02/03/2020 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi
01/02/2020 17/02/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/02/2020 02/03/2020 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2019 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı ve 1. Taksit Ödemesi
01/02/2020 17/02/2020 2019 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2020 02/03/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/02/2020 17/02/2020 2019 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2020 02/03/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2020 20/02/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2020 02/03/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/02/2020 20/02/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2020 02/03/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/02/2020 20/02/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2020 02/03/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
01/02/2020 20/02/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
03/02/2020 11/02/2020 16-31 Ocak 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16/02/2020 25/02/2020 1-15 Şubat 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
17/02/2020 25/02/2020 1-15 Şubat 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

Mart

İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar
01/02/2020 02/03/2020 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi
01/02/2020 02/03/2020 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2019 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı ve 1. Taksit Ödemesi
01/02/2020 02/03/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/02/2020 02/03/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2020 02/03/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/02/2020 02/03/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/02/2020 02/03/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
01/03/2020 10/03/2020 16-29 Şubat 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
02/03/2020 10/03/2020 16-29 Şubat 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/03/2020 16/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2020 16/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2020 16/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/03/2020 16/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2020 16/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2020 16/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/03/2020 16/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/03/2020 20/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2020 20/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2020 20/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2020 20/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/03/2020 20/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2020 20/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/03/2020 24/03/2020 1-15 Mart 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/03/2020 24/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
16/03/2020 25/03/2020 1-15 Mart 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2020 26/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2020 26/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/03/2020 26/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2020 26/03/2020 GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
01/03/2020 31/03/2020 2019 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve 1.Taksit Ödemesi
01/03/2020 31/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/03/2020 31/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2020 31/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/03/2020 31/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/03/2020 31/03/2020 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi
01/03/2020 31/03/2020 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi
01/03/2020 31/03/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
01/03/2020 01/06/2020 2020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)
01/03/2020 01/06/2020 2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)
01/03/2020 01/06/2020 2020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Son Günü (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)
01/03/2020 01/06/2020 2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Son Günü (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)

Nisan

İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar
01/04/2020 09/04/2020 16-31 Mart 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/04/2020 10/04/2020 16-31 Mart 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 15/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 15/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 15/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 15/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 15/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 15/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 15/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 15/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/04/2020 20/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 20/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 20/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 20/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/04/2020 20/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 24/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
16/04/2020 27/04/2020 1-15 Nisan 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16/04/2020 27/04/2020 1-15 Nisan 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 27/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 27/04/2020 Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 27/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 27/04/2020 Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/04/2020 27/04/2020 Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 27/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 30/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/04/2020 30/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
01/04/2020 30/04/2020 Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
01/04/2020 30/04/2020 2019 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 30/04/2020 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
01/04/2020 30/04/2020 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
01/04/2020 30/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 30/04/2020 Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 30/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 30/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/04/2020 01/06/2020 2019 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması (1 Nisan – 1 Haziran 2020)

Mayıs

İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar
01/05/2020 11/05/2020 16-30 Nisan 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
04/05/2020 12/05/2020 16-30 Nisan 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/05/2020 15/05/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2020 15/05/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2020 15/05/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/05/2020 15/05/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2020 15/05/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2020 15/05/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/05/2020 15/05/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/05/2020 18/05/2020 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2020 18/05/2020 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2020 20/05/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2020 20/05/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2020 20/05/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2020 20/05/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/05/2020 20/05/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2020 20/05/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/05/2020 27/05/2020 1-15 Mayıs 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2020 27/05/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2020 27/05/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/05/2020 27/05/2020 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödemesi
01/05/2020 27/05/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2020 27/05/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
18/05/2020 29/05/2020 1-15 Mayıs 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/05/2020 01/06/2020 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
01/05/2020 01/06/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/05/2020 01/06/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2020 01/06/2020 2019 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması (1 Mayıs-1 Haziran 2020)
01/05/2020 01/06/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/05/2020 01/06/2020 Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
01/05/2020 01/06/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/05/2020 01/06/2020 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi
01/05/2020 01/06/2020 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 11. Taksit Ödemesi
01/05/2020 01/06/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
01/05/2020 01/06/2020 2019 Yılına Ait Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınmasının Son Günü
01/05/2020 01/06/2020 Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
01/05/2020 01/06/2020 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi

Haziran

İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar
01/05/2020 01/06/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/05/2020 01/06/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/05/2020 01/06/2020 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi
01/03/2020 01/06/2020 2020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)
01/05/2020 01/06/2020 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 11. Taksit Ödemesi
01/03/2020 01/06/2020 2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)
01/05/2020 01/06/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
01/04/2020 01/06/2020 2019 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması (1 Nisan – 1 Haziran 2020)
01/05/2020 01/06/2020 2019 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması (1 Mayıs-1 Haziran 2020)
01/05/2020 01/06/2020 Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
01/05/2020 01/06/2020 2019 Yılına Ait Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınmasının Son Günü
01/05/2020 01/06/2020 Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
01/03/2020 01/06/2020 2020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Son Günü (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)
01/03/2020 01/06/2020 2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Son Günü (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)
01/05/2020 01/06/2020 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
01/05/2020 01/06/2020 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
01/05/2020 01/06/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/05/2020 01/06/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2020 09/06/2020 16-31 Mayıs 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/06/2020 10/06/2020 16-31 Mayıs 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2020 15/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2020 15/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2020 15/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/06/2020 15/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2020 15/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/06/2020 15/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2020 15/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/06/2020 22/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2020 22/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/06/2020 22/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2020 22/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2020 22/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2020 22/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/06/2020 24/06/2020 1-15 Haziran 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/06/2020 24/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
16/06/2020 25/06/2020 1-15 Haziran 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2020 26/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2020 26/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/06/2020 26/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2020 30/06/2020 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2019 Yılına İlişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/06/2020 30/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/06/2020 30/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2020 30/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/06/2020 30/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/06/2020 30/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi

Temmuz

İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar
01/07/2020 09/07/2020 16-30 Haziran 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/07/2020 10/07/2020 16-30 Haziran 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2020 16/07/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2020 16/07/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2020 16/07/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/07/2020 16/07/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2020 16/07/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2020 16/07/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/07/2020 16/07/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/07/2020 20/07/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2020 20/07/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2020 20/07/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2020 20/07/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/07/2020 20/07/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/07/2020 24/07/2020 1-15 Temmuz 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/07/2020 24/07/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
01/07/2020 24/07/2020 Nisan-Mayıs-Haziran 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
01/07/2020 27/07/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı
16/07/2020 27/07/2020 1-15 Temmuz 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2020 27/07/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2020 27/07/2020 Nisan-Mayıs-Haziran 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2020 27/07/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/07/2020 27/07/2020 Nisan-Mayıs-Haziran 2020 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/07/2020 27/07/2020 Nisan-Mayıs-Haziran 2020 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
01/07/2020 27/07/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2020 28/07/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi
01/07/2020 04/08/2020 Nisan-Mayıs-Haziran 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/07/2020 04/08/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2020 04/08/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/07/2020 04/08/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/07/2020 04/08/2020 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi
01/07/2020 04/08/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
01/07/2020 04/08/2020 Nisan-Mayıs-Haziran 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
01/07/2020 04/08/2020 2019 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/07/2020 04/08/2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/07/2020 04/08/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

Ağustos

İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar
01/07/2020 04/08/2020 Nisan-Mayıs-Haziran 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
01/07/2020 04/08/2020 2019 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/07/2020 04/08/2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/07/2020 04/08/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/07/2020 04/08/2020 Nisan-Mayıs-Haziran 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/07/2020 04/08/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2020 04/08/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/07/2020 04/08/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/07/2020 04/08/2020 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi
01/07/2020 04/08/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
01/08/2020 10/08/2020 16-31 Temmuz 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
04/08/2020 12/08/2020 16-31 Temmuz 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/08/2020 17/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 17/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 17/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 17/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 17/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 17/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/08/2020 17/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/08/2020 17/08/2020 2020 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 17/08/2020 2020 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 20/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 20/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 20/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 20/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 20/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 20/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/08/2020 24/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
17/08/2020 25/08/2020 1-15 Ağustos 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16/08/2020 25/08/2020 1-15 Ağustos 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 26/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 26/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 26/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 31/08/2020 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/08/2020 31/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 31/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 31/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/08/2020 31/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/08/2020 31/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi

Eylül

İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar
01/09/2020 09/09/2020 16-31 Ağustos 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/09/2020 10/09/2020 16-31 Ağustos 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2020 15/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2020 15/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2020 15/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/09/2020 15/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2020 15/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2020 15/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/09/2020 15/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/09/2020 21/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2020 21/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2020 21/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2020 21/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/09/2020 21/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2020 21/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/09/2020 24/09/2020 1-15 Eylül 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/09/2020 24/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
16/09/2020 25/09/2020 1-15 Eylül 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2020 28/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2020 28/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/09/2020 28/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2020 30/09/2020 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 13. Taksit Ödemesi
01/09/2020 30/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
01/09/2020 30/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/09/2020 30/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2020 30/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/09/2020 30/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Ekim

İlk Vergi Son Vergi Vergiler/Harçlar
01/10/2020 09/10/2020 16-30 Eylül 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/10/2020 12/10/2020 16-30 Eylül 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2020 15/10/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2020 15/10/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2020 15/10/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/10/2020 15/10/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2020 15/10/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2020 15/10/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/10/2020 15/10/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/10/2020 20/10/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2020 20/10/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2020 20/10/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2020 20/10/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/10/2020 20/10/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2020 20/10/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/10/2020 26/10/2020 1-15 Ekim 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16/10/2020 26/10/2020 1-15 Ekim 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2020 26/10/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2020 26/10/2020 Temmuz-Ağustos-Eylül 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2020 26/10/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/10/2020 26/10/2020 Temmuz-Ağustos-Eylül 2020 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/10/2020 26/10/2020 Temmuz-Ağustos-Eylül 2020 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
01/10/2020 26/10/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2020 26/10/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
01/10/2020 26/10/2020 Temmuz-Ağustos-Eylül 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
01/10/2020 02/11/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/10/2020 02/11/2020 Temmuz-Ağustos-Eylül 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/10/2020 02/11/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2020 02/11/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/10/2020 02/11/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/10/2020 02/11/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
01/10/2020 02/11/2020 Temmuz-Ağustos-Eylül 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi

Kasım

İlk Vergi Son Vergi Vergiler/Harçlar
01/10/2020 02/11/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/10/2020 02/11/2020 Temmuz-Ağustos-Eylül 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/10/2020 02/11/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2020 02/11/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/10/2020 02/11/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/10/2020 02/11/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
01/10/2020 02/11/2020 Temmuz-Ağustos-Eylül 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
02/11/2020 10/11/2020 16-31 Ekim 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/11/2020 10/11/2020 16-31 Ekim 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2020 16/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2020 16/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2020 16/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/11/2020 16/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2020 16/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2020 16/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/11/2020 16/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/11/2020 17/11/2020 2020 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2020 17/11/2020 2020 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2020 20/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2020 20/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2020 20/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2020 20/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/11/2020 20/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2020 20/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2020 24/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
16/11/2020 24/11/2020 1-15 Kasım 2020 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16/11/2020 25/11/2020 1-15 Kasım 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2020 26/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2020 26/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/11/2020 26/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2020 30/11/2020 2019 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
01/11/2020 30/11/2020 Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/11/2020 30/11/2020 2020 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/11/2020 30/11/2020 2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
01/11/2020 30/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/11/2020 30/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2020 30/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/11/2020 30/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/11/2020 30/11/2020 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi
01/11/2020 30/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi

Aralık

İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar
01/12/2020 09/12/2020 16-30 Kasım 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/12/2020 10/12/2020 16-30 Kasım 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2020 15/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2020 15/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2020 15/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/12/2020 15/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2020 15/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2020 15/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/12/2020 15/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/12/2020 21/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2020 21/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2020 21/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2020 21/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2020 21/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/12/2020 21/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2020 21/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2020 24/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
16/12/2020 24/12/2020 1-15 Aralık 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16/12/2020 25/12/2020 1-15 Aralık 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2020 28/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2020 28/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/12/2020 28/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2020 31/12/2020 2019 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
01/12/2020 31/12/2020 2021 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
01/12/2020 31/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/12/2020 31/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2020 31/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/12/2020 31/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/12/2020 31/12/2020 Kasım 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
error: : İçerik Korumalıdır !!
×